วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวกันยา กนกวราภรณ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า พร้อมคณะ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการบอกดิน
แอปพลิเคชั่น SmartLands และ e-QLands ของกรมที่ดิน ในวาระการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านเขว้า
ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า

1-97557909_2980312595575635_5073432865306234828_n.jpg
2-97803372_2980324865574408_5180111681505383098_n.jpg
3-197747721_2980312582242303_3391528531499420395_n.jpg
4-196581013_2980312588908969_1222218978311549201_n.jpg
5-198661021_2980312662242295_98363257693646634_n.jpg
6-197892049_2980312688908959_8835846604396958868_n.jpg
7-197550494_2980312695575625_5845315392912936758_n.jpg
10-197626855_2980312782242283_8734994352975069627_n.jpg