วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดยนางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ดูแลพื้นที่บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ (ชัยภูมิ-ตาดโตน) 

และดูแลต้นไม้ในพื้นที่ที่ชาวดินได้ร่วมกันปลูกไว้บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ

 โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมปลูกต้นไม้ทดแทนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


1-22224555_2797816150491948_3162380144209574500_o.jpg

2-22578254_2797816920491871_5814454662113225804_o.jpg

3-122434216_2797816807158549_8217703012403177242_o.jpg.

4-122246295_2797816800491883_2893846119727386511_o.jpg

5-122121379_2797816490491914_3351178889406104964_o.jpg

6-122248087_2797817027158527_8546397684642117687_o.jpg

7-122034051_2797816573825239_5591619178639109057_o.jpg

8-121970954_2797816433825253_7233388491881580044_o.jpg

9-122120579_2797816647158565_3442504992341640292_o.jpg

10-122432992_2797816680491895_6203554527600137551_o.jpg

11-122025259_2797816663825230_9221218778494354111_o.jpg

12-121813307_2797816933825203_860989404575137444_o.jpg

13-122311351_2797817060491857_3078988766314640704_o.jpg