​​​

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นำคณะชาวดินชัยภูมิเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

1-22409660_2798503457089884_3457725558476399197_o.jpg

2-122331890_2798503760423187_7482546130950767381_o.jpg

3-122072220_2798503847089845_3954291668775711878_o.jpg

4-122507990_2798503720423191_2477355160211327404_o.jpg

5-122107638_2798503823756514_115992787835174503_o.jpg

6-122044528_2798503610423202_4538648086481001686_o.jpg

7-122031336_2798503697089860_7328102220611162769_o.jpg

8-122484296_2798503873756509_1880220642897432998_o.jpg