วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนายวัชรินทร์ ธรรมประสิทธิ์ 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน

ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และได้จัดซุ้มให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านที่ดินแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี


1-19975718_2770888506518046_4943154302357699059_o.jpg

2-119906498_2770888969851333_4692081191651805553_o.jpg

3-119969361_2770888893184674_1570375495489329142_o.jpg

4-120130876_2770888799851350_4968558452607248260_o.jpg

5-120160166_2770889069851323_6137771836090640353_o.jpg

6-119925742_2770888853184678_6509445010364692961_o.jpg

7-120093143_2770889016517995_8861165791423013851_o.jpg

8-120125852_2770889133184650_7842430923412551876_o.jpg

9-120192807_2770889003184663_7040667463009117075_o.jpg