​​​

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามสถานการณ์

และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ คลองเทา บ้านหนองแหน ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รวมทั้งพบปะประชาชนชาวชัยภูมิ 

โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมกับนายกรัฐมนตรี และตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้ากรมที่ดิน 

เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน

และในวันเดียวกัน อธิบดีกรมที่ดินได้ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และสาขา 

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

และเจ้าพนักงานที่ดินสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ

1-80710578_2528640830742816_9099230383735570432_o.jpg

2-80702109_2528640294076203_2619667348885340160_o.jpg

3-81309766_2528640070742892_8991943135768608768_o.jpg

3-81443881_2528640030742896_109787412854472704_o.jpg

4-80211945_2528640080742891_3280911039079645184_o.jpg

5-80692569_2528640807409485_6197841995168219136_o.jpg

6-80549900_2528640374076195_7575144114715361280_o.jpg

7-80438203_2528640384076194_9103297258203381760_o.jpg

8-80090520_2528640357409530_4028043286236102656_o.jpg

9-80523627_2528640667409499_5756411247964717056_o.jpg

10-79756467_2528640677409498_7933035798096510976_o.jpg

11-81207446_2528640844076148_577125162269278208_o.jpg

12-81365978_2528641014076131_6953368562631180288_o.jpg

13-81042243_2528641057409460_5345762853494194176_o.jpg

14-80308312_2528641074076125_8035190384051093504_o.jpg

15-81219449_2528641210742778_2392620358118146048_o.jpg

16-80679278_2528641247409441_2945897753131089920_o.jpg

17-80965000_2528641307409435_3748444484384325632_o.jpg