วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ชาวดินชัยภูมิ ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ 

"พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539" 

โดยนายขวัญชัย อนันทานนท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ


1-87476195_2585920305014868_5035503096160059392_o.jpg

2-88241795_2585920265014872_8256053815912955904_o.jpg

3-87470445_2585920275014871_2305214625433518080_o.jpg

4-87478044_2585920411681524_1096675106819670016_o.jpg

5-87450832_2585920545014844_4372639417316147200_o.jpg

6-87479025_2585920628348169_4489873650626854912_o.jpg

7-87451057_2585920668348165_698901722927464448_o.jpg

8-87570747_2585920778348154_7478909874890342400_o.jpg

9-88253776_2585920835014815_630577778319687680_o.jpg