วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวมาลิน ผลบุตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก้งคร้อ เพื่อจัดซุ้มให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านที่ดินแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ วัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

1-22606657_2803940453212851_8479953561363590853_o.jpg

2-122727648_2803940589879504_6274196970928270574_o.jpg

3-122979041_2803940629879500_5976082366638634467_o.jpg

4-122708173_2803940869879476_109650700258736762_o.jpg

5-123133437_2803940966546133_1316242050510693869_o.jpg

6-122792815_2803940929879470_7016462754487448572_o.jpg

7-122535509_2803940789879484_295557897998505664_o.jpg

8-122530399_2803940833212813_7403373867462899415_o.jpg

9-123027839_2803941043212792_2140407327829252993_o.jpg