​​

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 69 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และเวลา 15.00 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง
ในช่วงเย็นเป็นการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

1-16048230_2718143431792554_2950807692919193551_o.jpg
2-15926021_2718146895125541_5642594241801741410_o.jpg
3-115988087_2718144361792461_6413315195683895631_o.jpg
4-116047674_2718143701792527_5407876343641649103_o.jpg
5-115990054_2718144278459136_687274087226619764_o.jpg
6-116016316_2718144251792472_6250167110033133420_o.jpg
7-115985735_2718144775125753_134906004799597953_o.jpg
8-116018972_2718145481792349_788263728887465672_o.jpg
9-116116741_2718144968459067_5629746896204403115_o.jpg
10-115939971_2718146281792269_1271610539193444238_o.jpg
11-115990207_2718145415125689_4091488066698295519_o.jpg
12-5943680_2718147145125516_2951443973432335292_o.jpg
13-6019843_2718146011792296_8244943395290875388_o.jpg
14-116048326_2718146095125621_5671827486882305868_o.jpg
15-115955270_2718146438458920_4809402508549741516_o.jpg
16-116119643_2718146418458922_4032967048029796314_o.jpg
17-116603398_2718146568458907_3125389212115151012_o.jpg
18-115928520_2718147195125511_8770816810828762436_o.jpg
19-115930720_2718145798458984_144834401724223706_n.jpg
20-115988600_2718146998458864_2352396977427732849_o.jpg
21-116048231_2718147185125512_1568130161878284274_o.jpg
22-109558013_2718146925125538_6809151344339899214_o.jpg