วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
และคณะกรรมการจากส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม

1-06113073_2692990950974469_4127993363374403226_o.jpg

2-106477190_2692991024307795_6893889679601784439_o.jpg

3-75262236_2692991027641128_1406043730805157811_o.jpg

4-106099126_2692990980974466_4736517016684463781_o.jpg

5-106032995_2692991047641126_9175499567991246459_o.jpg

6-72756625_2692991007641130_7812088797269343195_o.jpg

7-106517803_2692990994307798_545456407421533665_o.jpg

8-106007211_2692991054307792_5974950988443991454_o.jpg