วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดย นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพื่อบำรุงรักษาผืนป่าบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ของชาวดินชัยภูมิ บนพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ ตามโครงการ รักษ์น้ำป่าโล่ใหญ่ ของจังหวัดชัยภูมิ


1-01008849_2670844073189157_8562107254076080128_o.jpg

2-78994890_2670844323189132_4488739757785874432_o.jpg

3-101389303_2670844733189091_9058973685334933504_o.jpg

4-101823456_2670844649855766_9181203472417030144_o.jpg

5-84212284_2670844793189085_2221848146282020864_o.jpg

6-78427727_2670844706522427_393829800755593216_o.jpg