วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

1-02894513_2670780876528810_9193462494490787840_o.jpg

2-101134804_2670780926528805_2716827781227872256_o.jpg

3-79121378_2670781039862127_1379698887391969280_o.jpg

4-101389301_2670781083195456_7024262014373462016_o.jpg

5-101734292_2670781603195404_7191455006623531008_o.jpg

6-85003606_2670781136528784_9051252206015086592_o.jpg

7-90917457_2670781309862100_7368580145105338368_o.jpg

8-85209686_2670781319862099_7563572987488632832_o.jpg

9-101217783_2670781409862090_6912690575183446016_o.jpg