​​​​​​

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะประกอบด้วยว่าที่ร้อยโทศุภกร ศิริมาก 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายวิภพ พลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ร่วมกับนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย 

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาที่มีการร้องเรียนเรื่องแนวเขตที่ดิน บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ได้นำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำขอรังวัดสอบเขต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และทางเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ยื่นคำขอสอบเขตไว้แล้ว


78421723_2505401309733435_5008324860938551296_o.jpg

78549069_2505401323066767_5837137434625703936_o.jpg

78573857_2505401523066747_6696984106258923520_o.jpg

78309165_2505401429733423_8040859075161882624_o.jpg

79786261_2505401619733404_7408732574584930304_o.jpg

78309165_2505401429733423_8040859075161882624_o.jpg