​​

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบควันดำเพื่อลดมลพิษ PM 2.5
นำโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจวัดควันดำของรถยนต์ส่วนราชการต่างๆ
โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง(หลังเก่า)


1-83787835_2566635983609967_2902018262701178880_o.jpg

2-84139618_2566636036943295_5920165491829112832_o.jpg

3-83481975_2566636126943286_1081993349528813568_o.jpg

4-84526093_2566636163609949_236908124009660416_o.jpg

5-84084773_2566636226943276_2182959115792285696_o.jpg

6-83845284_2566636203609945_2783857523340345344_o.jpg