​วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดยนางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม
ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg10.jpg

11.jpg

12.jpg