วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินสาขา/อำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ครั้งที่ 3/2563 
โดยเป็นการจัดประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมสำนักงานฯ และให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการ เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัสด้วย

1-88169095_2592073431066222_2169874210162212864_o.jpg
2-88224518_2592073564399542_797125232690200576_o.jpg
3-88236426_2592073691066196_3508070377601368064_o.jpg
4-87415134_2592073657732866_7744985426749816832_o.jpg
5-88125264_2592074491066116_923531252697399296_o.jpg
6-88335999_2592074521066113_6100064552118910976_o.jpg
7-88108978_2592074137732818_4486001986717614080_o.jpg
8-8147291_2592074104399488_6919467977741959168_o.jpg
9-88166329_2592074094399489_1408919980858146816_o.jpg
10-87963582_2592074257732806_6252062581435924480_o.jpg
11-88204924_2592074374399461_8196257142324330496_o.jpg
12-88073626_2592074284399470_3283809416154972160_o.jpg
13-88082338_2592074467732785_732028681127460864_o.jpg
14-87422323_2592074651066100_5747570989793804288_o.jpg
15-88130007_2592074634399435_4690605617289625600_o.jpg
16-88177407_2592074224399476_7013495124067876864_o.jpg