วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดย นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ (ชัยภูมิ-ตาดโตน) โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
และนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


1-101566101_2671769139763317_4519774276638736384_o.jpg

2-102602551_2671769206429977_991168651077877760_o.jpg

3-102877564_2671769369763294_1932962963711328256_o.jpg

13-82774144_2671771009763130_243081890389557248_o.jpg

9-101544963_2671770799763151_745274703865708544_o.jpg

4-101444911_2671769736429924_8146729250209136640_o.jpg

7-103310661_2671770426429855_311089347447226368_o.jpg

5-102800819_2671769889763242_8268034150443778048_o.jpg

6-102928954_2671770526429845_1796934984305475584_o.jpg

8-101167878_2671770879763143_4561929883160150016_o.jpg

10-101206367_2671770816429816_1291891321862094848_o.jpg

11-102814776_2671770543096510_5645332450113486848_o.jpg

12-101252332_2671770873096477_5369130202888667136_o.jpg

14-102887812_2671770606429837_5839339275379802112_o.jpg

15-102745018_2671771089763122_237150123941953536_o.jpg

16-101202437_2671770953096469_5824846178822389760_o.jpg

17-78196103_2671770979763133_6385996747105107968_o.jpg