​​​​วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ร่วมกิจกรรม "สุขใจผู้ให้...ซึ้งใจผู้รับ รวมน้ำใจให้กาชาดชัยภูมิ 63" เพื่อมอบสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ 

เป็นรางวัลในการจับสลากงานกาชาดประจำปี 2563 ในนามชาวดินชัยภูมิ โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ

เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg