วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดย นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ดูแลพื้นที่บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ (ชัยภูมิ-ตาดโตน)
และดูแลต้นไม้ในพื้นที่ที่ชาวดินได้ร่วมกันปลูกไว้บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ

1-18802707_2757103781229852_2610496698478252862_o.jpg
2-119001829_2757103827896514_2970976130189660758_o.jpg
3-119024688_2757103871229843_241174069371856973_o.jpg
4-118803428_2757103847896512_3796633000791194950_o.jpg
5-118849720_2757103911229839_3550888349028947212_o.jpg
6-118991373_2757103954563168_5208047109006960988_o.jpg
7-119050954_2757103944563169_522076428793664536_o.jpg