​​

นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ออกตรวจราชการครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานที่ดินสาขา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


1-101890220_2675289862744578_7111146047273154065_o.jpg

2-101930302_2675289896077908_1247290682548206349_o.jpg

3-102880868_2675290106077887_8372974650809553598_o.jpg

4-101813832_2675290262744538_5838920655820134564_o.jpg

7-104434926_2681408602132704_6393875131760965026_o.jpg

8-104312316_2681408748799356_8711983615891277977_o.jpg

9-103621309_2682937305313167_475735845558231624_o.jpg

10-5389820_2682937271979837_6692540977020046617_o.jpg

11-104983736_2682937388646492_612290688525755342_o.jpg

12-106031534_2688133871460177_416945374517009211_o.jpg

13-105495486_2688133954793502_8868825346811293111_o.jpg

14-105943599_2688133914793506_9018332415679402705_o.jpg

6-101953516_2675290382744526_5609850587531133578_o.jpg

5-101849825_2675290412744523_6600307760438216211_o.jpg