​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

       - 21 ตุลาคม 2562

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

       - 7 พฤศจิกายน 2562

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

       - 13 ธันวาคม 2562

       17 ธันวาคม 2562

       23 ธันวาคม 2562

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

       - 10 มกราคม 2563

​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

       - 7 กุมภาพันธ์ 2563

​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
       - 2 มีนาคม 2563​​

       - 10 มีนาคม 2563​​
       - 12 มีนาคม 2563
       - 17 มีนาคม 2563
       - 26 มีนาคม 2563
       - 30 มีนาคม 2563

​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
       - 2 เมษายน 2563​​
       - 16 เมษายน 2563​​​
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
       - 2 กันยายน 2563
       - 21 กันยายน 2563
​​​​​​