​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

การประชุมคณะกรรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ณ ห้องประชุมกรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

LINE_ALBUM_จัดสรรกลาง164_๒๒๐๔๐๔_4.jpgLINE_ALBUM_จัดสรรกลาง164_๒๒๐๔๐๔_3.jpg 

LINE_ALBUM_จัดสรรกลาง164_๒๒๐๔๐๔_1.jpg LINE_ALBUM_จัดสรรกลาง164_๒๒๐๔๐๔_0.jpg

LINE_ALBUM_จัดสรรกลาง164_๒๒๐๔๐๔.jpg 

                               

 

 

  

 ​​​​​​