​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563​ ณ ห้องประชุมกรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
 คณะกรรมการฯ 763_๒๐๐๗๑๔_14.jpg
 
 
 คณะกรรมการฯ 763_๒๐๐๗๑๔_10.jpg
 
 

 คณะกรรมการฯ 763_๒๐๐๗๑๔_23.jpg

 

 คณะกรรมการฯ 763_๒๐๐๗๑๔_25.jpg

 
คณะกรรมการฯ 763_๒๐๐๗๑๔_4.jpg 
 ​​​​​​​​​​