​ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  ห้องประชุมกรมที่ดิน

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กทม.

LINE_ALBUM_อนุคุ้มครองผู้ซื้อฯปี65_๒๒๐๔๐๔_52.jpg 

LINE_ALBUM_อนุคุ้มครองผู้ซื้อฯปี65_๒๒๐๔๐๔_26.jpg   LINE_ALBUM_อนุคุ้มครองผู้ซื้อฯปี65_๒๒๐๔๐๔_51.jpg

LINE_ALBUM_อนุคุ้มครองผู้ซื้อฯปี65_๒๒๐๔๐๔_49.jpg   LINE_ALBUM_อนุคุ้มครองผู้ซื้อฯปี65_๒๒๐๔๐๔_45.jpgLINE_ALBUM_อนุคุ้มครองผู้ซื้อฯปี65_๒๒๐๔๐๔_46.jpg