​ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมกรมที่ดิน

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กทม.

 a01.jpg

a03.jpg 

 อนุคุ้มครองผู้ซื้อ863_๒๐๐๙๒๙_9.jpg

 a04.jpg

 a05.jpg