​ประชุมอนุคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมกรมที่ดิน

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กทม.

 

 2622020_๒๐๐๒๒๗_0001.jpg

 

2622020_๒๐๐๒๒๗_0003.jpg  

 

2622020_๒๐๐๒๒๗_0004.jpg 

 

 2622020_๒๐๐๒๒๗_0005.jpg

 

2622020_๒๐๐๒๒๗_0007.jpg 

 

2622020_๒๐๐๒๒๗_0010.jpg