​ประชุมอนุคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมกรมที่ดิน

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กทม.

 

S__28966916.jpg 

 

S__28966917.jpg 

 

S__28966918.jpg 

 

S__28966919.jpg 

 

S__28966920.jpg