ประชุมอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ห้องประชุม 2 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

2020.6.24_๒๐๐๖๒๕_0001.jpg 

 

2020.6.24_๒๐๐๖๒๕_0009.jpg 

 

2020.6.24_๒๐๐๖๒๕_0014.jpg 

 

 2020.6.24_๒๐๐๖๒๕_0017.jpg

 

 2020.6.24_๒๐๐๖๒๕_0022.jpg

 

 2020.6.24_๒๐๐๖๒๕_0047.jpg