ประชุมอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 

ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

             LINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔.jpg

   LINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔_1.jpgLINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔_0.jpg

   LINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔_4.jpgLINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔_5.jpg

LINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔_3.jpg LINE_ALBUM_อนุกรรมการตรวจสอบแผนผังฯ2565_๒๒๐๔๐๔_2.jpg