ประชุมอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อนุ164_๒๑๐๑๑๓_0.jpg 

 อนุ164_๒๑๐๑๑๓_8.jpg

อนุ164_๒๑๐๑๑๓_1.jpg 

อนุ164_๒๑๐๑๑๓_4.jpg 

 อนุ164_๒๑๐๑๑๓_3.jpg

อนุ164_๒๑๐๑๑๓_2.jpg