ประชุมอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อนุ364_๒๑๐๓๑๐_0.jpg 

 อนุ364_๒๑๐๓๑๐_4.jpg            อนุ364_๒๑๐๓๑๐_6.jpg

อนุ364_๒๑๐๓๑๐_3.jpg          อนุ364_๒๑๐๓๑๐_9.jpg

อนุ364_๒๑๐๓๑๐_12.jpg           อนุ364_๒๑๐๓๑๐_5.jpg

อนุ364_๒๑๐๓๑๐_8.jpg        อนุ364_๒๑๐๓๑๐_14.jpg