ประชุมอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ห้องประชุม 2 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

timeline_20200226_135341.jpg 

 

timeline_20200226_135347.jpg 

 

 timeline_20200226_135352.jpg

 

 timeline_20200226_135357.jpg

 

timeline_20200226_135648.jpg 

 

timeline_20200226_135709.jpg