การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุมกรมที่ดิน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 THI_6979.jpg

THI_6983.jpgTHI_6987.jpg 

THI_6992.jpgTHI_6988.jpg 

THI_6984.jpgTHI_6986.jpg