การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดินฯ

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น ๓ กรมที่ดิน 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


​​ ​267749631_2698889217082644_8132622728073851063_n.jpg
267478508_2698896073748625_6307325318385443913_n.jpg 267947239_2698889580415941_8875646403899585447_n.jpg
267684288_2698889633749269_6933117997085512761_n.jpg267014438_2698892147082351_3632958052662593305_n.jpg
266386548_2698889707082595_1257810468249525304_n.jpg266540069_2698890263749206_2466158737962925622_n.jpg
267610695_2698893127082253_580251124048194715_n.jpg267552122_2698889903749242_3315506257678065537_n.jpg
267684292_2698890427082523_8219103792110627716_n.jpg ​​


​นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน เป็นประธานกรรมการ 

ตรวจนับคะแนนเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน 

โดยมีนายวิชัย ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการ 

และนางสาวพรทิพย์ จุลมูล หัวหน้าภารกิจด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ​