​​​​​​​​​​​

นายประทีป  เจริญพร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัด ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒


สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

​​ ​​​ฉะเชิงเทรา_๑๙๐๗๑๒_0011.jpg
ฉะเชิงเทรา_๑๙๐๗๑๒_0018.jpgฉะเชิงเทรา_๑๙๐๗๑๒_0067.jpg
ฉะเชิงเทรา_๑๙๐๗๑๒_0070.jpgS__3440733.jpg
​ ​ฉะเชิงเทรา_๑๙๐๗๑๒_0103.jpg


สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
ฉะเชิงเทรา บางคล้า_๑๙๐๗๑๒_0021.jpg
ฉะเชิงเทรา บางคล้า_๑๙๐๗๑๒_0018.jpgฉะเชิงเทรา บางคล้า_๑๙๐๗๑๒_0058.jpg
S__3440703.jpgฉะเชิงเทรา บางคล้า_๑๙๐๗๑๒_0103.jpgสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
​​ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม16.jpg
ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม_๑๙๐๗๑๒_0003.jpg67077918_891535954541112_4070114977686487040_n.jpg
​​ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม_๑๙๐๗๑๒_0060.jpg


สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
นครนายก_๑๙๐๗๑๒_0018.jpg​​ ​
นครนายก_๑๙๐๗๑๒_0031.jpgนครนายก_๑๙๐๗๑๒_0022.jpg
นครนายก_๑๙๐๗๑๒_0080.jpgนครนายก_๑๙๐๗๑๒_0050.jpg

สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
​​ ​ปราจีนบุรี_๑๙๐๗๑๒_0028.jpg
ปราจีนบุรี_๑๙๐๗๑๒_0051.jpgปราจีนบุรี_๑๙๐๗๑๒_0046.jpg
ปราจีนบุรี_๑๙๐๗๑๒_0099.jpgปราจีนบุรี_๑๙๐๗๑๒_0166.jpg
​​​ ​ปราจีนบุรี_๑๙๐๗๑๒_0140.jpg


สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
​ ​ปราจีน สาขากบินทร์บุรี_๑๙๐๗๑๒_0036.jpg
ปราจีน สาขากบินทร์บุรี_๑๙๐๗๑๒_0014.jpgS__3440661.jpg
​ ​ปราจีน สาขากบินทร์บุรี_๑๙๐๗๑๒_0022.jpg