​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์ (รองอธิบดีกรมที่ดิน) 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติ​การต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน และหัวหน้า​​​​​​กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน 

ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัด ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒


สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัยม์ 

​ ​บุรีรัมย์_๑๙๐๖๒๔_0130.jpg
บุรีรัมย์_๑๙๐๖๒๔_0111.jpgบุรีรัมย์_๑๙๐๖๒๔_0071.jpg
บุรีรัมย์_๑๙๐๖๒๔_0092.jpgบุรีรัมย์_๑๙๐๖๒๔_0024.jpg
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ 

​ ​สุรินทร์_๑๙๐๖๒๔_0012-1.jpg
สุรินทร์_๑๙๐๖๒๔_0002.jpg24619_190624_0021.jpg
สุรินทร์_๑๙๐๖๒๔_0021.jpg24619_190624_0002.jpg
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

​ ​ศรีสะเกษ1_๑๙๐๖๒๔_0002.jpg
ศรีสะเกษ1_๑๙๐๖๒๔_0066.jpgศรีสะเกษ1_๑๙๐๖๒๔_0096.jpg
ศรีสะเกษ1_๑๙๐๖๒๔_0021.jpgศรีสะเกษ1_๑๙๐๖๒๔_0117.jpgสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

​ ​อุบล_๑๙๐๖๒๔_0013.jpg
อุบล_๑๙๐๖๒๔_0044.jpgอุบล_๑๙๐๖๒๔_0022.jpg
อุบล_๑๙๐๖๒๔_0032.jpgอุบล_๑๙๐๖๒๔_0033.jpg


กลับหน้าหลัก​