​​​​​​​

โครงการบรรยายธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓​
แก่ข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน ๑๐๐ คน พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร บรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงานให้มีความสุข”​
และท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน บรรยาย​หัวข้อ​“ธรรมะสำหรับทำงานให้ประสบความสำเร็จ”  
โดยมีท่านเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


ก-74.jpgb-16.jpg
ก-33.jpgUntitled.jpg
ก-47.jpgก-59.jpg
ก-3.jpgb.jpg