​​​​​​

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจเป็นประธานประชุม 

กรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น

​​

​​D-11.jpg
D-7.jpgD-6.jpg
D-5.jpgD-13.jpg
D-14.jpgD-3.jpg
D-9.jpg