​​​​

​​​นายประทีป เจริญพร ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่​​ดิน 

พร้อมด้วย นายเอนก เกษมสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน​

เข้าประชุมคณะกรรมการจริย​ธรรมประจำกรมที่ดิน ​

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒​​ วันที่ ๑๓ กันยายน​​ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน​​​​​​​


ประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0001.jpgประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0007.jpg
ประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0003.jpgประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0006.jpg
ประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0008.jpgประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0013.jpg
​ ​ประชุมจริยธรรม 262 ว.13-9-62_๑๙๐๙๑๘_0017.jpg