​​​​​​​

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน นำคณะตัวแทนกรมที่ดิน 

เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง..อาสาสู้โกง"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องภิรัช ฮอล์ ๑-๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)


82604.jpg82602-1.jpg
82606.jpg82607.jpg