​​​​

​โครงการข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งมีกิจกรรมเผยแพร่ค่านิยมสุจริต 

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๙ ปี 

​ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์


THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
​​THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg​​
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpgTHI-23.jpg
THI-23.jpg ​​​