​​

​​โครงการข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๒๐ ปี


​​ ​พิธีมอบประกาศ170264_๒๑๐๒๑๘_60_jpg.jpg
พิธีมอบประกาศ170264_๒๑๐๒๑๘_12_jpg.jpgพิธีมอบประกาศ170264_๒๑๐๒๑๘_18_jpg.jpg
25640217-SOM_1604_jpg.jpgพิธีมอบประกาศ170264_๒๑๐๒๑๘_65_jpg.jpg​​กลับหน้​​​​า​​ห​​​ลัก​​