​​​​​​​​

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานเปิดอบรมการบรรยายธรรมในเรื่อง "พุทธวิธีการทำงาน"
แก่ข้าราชการกรมที่ดินโดย พระครูสุนทรธรรมพาที (พระมหามงคล วรธมฺมวาที) จากวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียวติฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐​

​​​​​L-004.JPG

L-002.JPGL-007.JPG
L-008.JPGL-039.JPG
L-059.JPGL-044.JPG
​​ ​L-026.JPG