​​​​​

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และตรวจติดตามผลโครงการข้าราชการยุคใหม่ ไม่รับไม่โกง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ 
เมื่อวัน​ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง


​​​
​​​​​​​​​
​​​​ ​​​​
​​​​​​​กลับห​​น้​​​​​า​​​ห​ลัก​​​​​​​​​​