​​
  • ​​ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 จังหวัด (จ.นราธิวาส,จ.ปัตตานี,จ.นราธิวาส)​