​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การโอนจัดสรรงบประมาณราย​จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1.) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ​​​จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

​​ครั้งที่ครั้งที่
ครั้งที่​ครั้งที่
ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่
​​​​1 (p.1-40)​1 (p.41-67)​​​​2 (p.1-8)​​​​3​​​​​​​4​​​5​​​​6​
​7​
8​9​10​​
​11​
​12​
​​13​
​14​15​​16​17​​18​​​19​​​​​​20​
​21​​22​23​24​25​​2627
​28 (งบลงทุน)
​29​30​​31​32​33​​34​

      2.) เอกสารอื่นๆ