​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

​​ครั้งที่​วาระการประชุม​รายงานการประชุม​มติที่ประชุม
  • ครั้งที่ 1 (เดือน ก.พ.)​​
​​Download​​​​DownloadDownload​​
  • ​​ครั้งที่ 2 (เดือน มิ.ย.
​​​Download​​​​​Download​
  • ครั้งที่ 3 (เดือน ก.ค.)​​​
Download​​​Download​​

​เอกสารอื่นๆ

 
​ประชุมคณะกรรมการเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
​​ครั้งที่​วาระการประชุม​​รายงานการประชุม​​
  • ครั้งที่ 1​​ (เดือน เม.ย.)
​​​​Download​​​​​Download​
  • ​ครั้งที่ 2​​ (เดือน มิ.ย.)
​Download​​Download​
 

 

​ย้อนกลับ​