​​​​​​​​​​​​การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

​​ครั้งที่​วาระการประชุม​รายงานการประชุมมติที่ประชุม
  • ครั้งที่ 1 (เดือน ก.พ.)​​
​​Download​​​​DownloadDownload​​
  • ครั้งที่ 2 (เดือน มี.ค.)​ New!!
​​Download​​​​​Download​​Download
  • ​​ครั้งที่ 3 (เดือน....)​
​​Download​​​​Download​​Download
  • ​​ครั้งที่ 4 (เดือน....)​
​​Download​​Download​​Download
  • ​​ครั้งที่ 5 (เดือน....)​
​​Download​​Download​​Download
  • ​ครั้งที่ 6 (เดือน....)​​
​​Download​​Download​​Download
  • ครั้งที่ 7 (เดือน....)
​​Download​​Download​​Download
  • ​ครั้งที่ 8 (เดือน....)​
​​Download​​Download​​Download

ย้อนกลับ