​เทคโนโลยี IEEE - 1394​
เทคโนโลยี IEEE-1394


 
Fire wire (ชื่อเรียกของ apple) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link (ชื่อเรียกของ Sony) หรือ IEEE1394 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อบัสการสื่อสารแบบอนุกรมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ และมีอัตราการส่งข้อมูลสูง ความเร็วสูง ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทำให้เข้ามาทดแทนการเชื่อมต่อแบบSCSI ในอุปกรณ์หลายชนิด
เทคโนโลยี IEEE-1394
          IEEE-1394 ถูกออกแบบให้เป็น บัสอนุกรมประสิทธิภาพสูง (High Performance Serial Bus) มีลักษณะการทำงานในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ต่อเชื่อมจากโฮสต์ (คอมพิวเตอร์ )ซึ่งเป็นแบบอนุกรม แต่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถ "ลิงค์" ในลักษณะการต่อเชื่อมแบบ"ใยแมงมุม" จากนั้นพัฒนาให้มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 400 เมกะไบต์/วินาที(มากกว่า USB ซึ่งได้สูงสุด 12 เมกะไบต์ /วินาที อยู่หลายเท่าตัว) รวมทั้งการสนับสนุน "Hot plug" ใส่-ถอดอุปกรณ์ได้ระหว่างที่เปิดโฮสต์คอมพิวเตอร์ และไม่จำเป็นต้องใช้ "terminator" ซึ่งมีความเหนือกว่า USB
          แต่ IEEE - 1394 ยังไม่ได้รับความนิยมที่แพร่หลายนักมูลเหตุมาจากการไม่ได้รับการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ Fire wire ออกสู่ตลาด อุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เฟซ FireWire ก็มีเพียงพรินเตอร์ของ Apple ในด้านเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล Fire wire สนับสนุนการส่งผ่านข้อมูลแบบ Isochronous แบบที่สนับสนุนแบนด์วิธของอุปกรณ์ต่างประเภทกัน โดยสนับสนุนอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลในลักษณะ "สายข้อมูล - data Streaming" อันได้แก่ Audio, video, imaging 
เกร็ดความรู้ของ FireWire กับ IEEE1394


1. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์เหมือนเดิม (point-to-point connection) 
2. มีความเป็น Plug-and-play และ Hot plug (ถอดหรือเสียบเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องปิดเครื่อง) 
3. รายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ 1394b ถูกออกแบบมาเพื่อให้มี Backward compatibility กับ IEEE1394a ซึ่งมีข้อแตกต่างกันดังนี้ 
(1) ความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 400Mbps เป็น 800Mbps หรือมากถึง 3.2 Gbps ในบางโหมดการทำงาน
(2) มีลักษณะของหัวต่อที่แตกต่างออกไป ใน 1394a นั้น จะมีหัวต่อเพียง 2 แบบเท่านั้น คือ 
o หัวต่อแบบ 4 pin (ตัวผู้และตัวเมีย) เป็นหัวต่อตัวเล็ก มักจะใช้เป็นพอร์ตของตัวอุปกรณ์ เช่น กล้องวิดีโอ 
o หัวต่อแบบ 6 pin (ตัวผู้และตัวเมีย) เป็นหัวต่อใหญ่ มักจะใช้เป็นพอร์ตของอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หัว
ต่อของ IEEE 1394b จะมีอยู่ 2 แบบ
1. Bi-lingual เป็นหัวต่อที่ใช้สำหรับสาย cable ที่ด้านหนึ่งเป็น Bi-lingual และอีกด้านหนึ่งสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ ระหว่าง Bi-lingual ด้วยกัน, 1394a แบบ 4 pin หรือ 1394a แบบ 6 pin
2. Beta-only เป็นหัวต่อที่ใช้สำหรับสาย cable ที่ด้านหนึ่งเป็น Beta-only และอีกด้านหนึ่งเป็น Beta-only ด้วยกันหรือ Bi-lingual เราจะไม่สามารถผสมระหว่างหัวต่อ Beta-only กับ 1394a แบบเดิมในสาย cable เส้นเดียวกันได้
(3) ระยะการเชื่อมต่อ เทียบกับ 1394a ที่จำกัดอยู่ที่ 4.5 เมตร ในขณะที่ 1394b สามารถเลือกใช้ media อื่น ๆ ได้ เช่น 
o เปลี่ยนไปใช้สาย UTP CAT.5 ซึ่งจะทำให้ได้ระยะทาง 100 เมตร 
o ใช้สาย STP (Shielded-Twisted Pair) ก็ได้ 
o ใช้สาย Plastic optic fiber (1000 micron) ระยะการเชื่อมต่อ 50 เมตร 
o ใช้สาย Hard polymer clad fiber (225 micron) ระยะการเชื่อมต่อ 100 เมตร
o ใช้สาย Glass fiber (50 micron MultiMode) ระยะการเชื่อมต่อ....ไม่มีข้อมูล 
(4) การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายขึ้น ซึ่งคาดกันว่า 1394b จะเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะที่สุดสำหรับงาน Video multimedia ซึ่งมีลักษณะแบบ Streaming (ข้อมูลไหลตลอดเวลา) แทนที่เราจะเอาระบบเน็ตเวิร์คแบบ Ethernet กับระบบ Collision Detection ที่มีอยู่เดิม (ส่ง ๆ หยุด ๆ เป็นจังหวะไป) มาใช้กับงานประเภทนี้

คุณสมบัติเด่นๆ ของการ์ด Fire wire IEEE1394
          - จุดต่อสัญญาน IEEE1394
          - รับ ส่งข้อมูล ความเร็วสูง 400 MB/sec
          - ต่ออุปกรณ์ ได้สูงถึง 63 ตัว
          - สนับสนุนการทำงานแบบ Plug & Play
          - Hot Plug คือ ต่ออุปกรณ์ โดยไม่ต้อง Restart เครื่องใหม่
          - ต่อได้กับ DV Camcorder, Scanner, Harddisk
          - ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมี Jumper ให้ยุ่งยาก
System Requirement สำหรับงาน DV
          - CPU ความเร็วอย่างน้อย 266 Mhz
          - หน่วยความจำ 128 MB. 
          - Windows'98, 98SE, ME, 2000, XP

คุณสมบัติเด่นๆของ Fire wire 
          • Versatility (แปลว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น - มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นต่อการนำไปใช้งาน) เพราะใน 1 วงการต่อเชื่อมของ Fire wire สามารถต่อเชื่อมอุปกรณ์ได้ 63 ตัว โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่มีอินเทอร์เฟซและมาตรฐาน Fire wire 
          • High Speed ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูง การออกแบบ IEEE 1394 ในยุคแรกนั้น ประกันความเร็วไว้ที่ 100 เมกะบิต/วินาที ในขณะที่มาตรฐานนั้นประกันว่าจะได้ความเร็วสูงถึง 400 เมกะบิต/วินาที และสำหรับอุปกรณ์ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำๆ FireWire ยัง
ยอมให้มีการส่งแบบ Isochronous คือ ส่งข้อมูลแบบมัลติแชนนอล ได้สองช่องทาง 
          • เมื่อเป็น High Speed Serial BUS จึงถูกวางตำแหน่งให้เหมาะสมสำหรับ Application ประเภท "มัลติมีเดีย" ที่ต้องการการส่งข้อมูลแบบ "Data Streaming" เช่น กล้องวิดีโอ ระบบการตัดต่อวิดีโอ พรินเตอร์ สแกนเนอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
          • สนับสนุน "Plug and Play" เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้งานด้วย

การนำ Fire Wire ไปใช้งาน
          OS ที่สนับสนุนการต่อเชื่อม FireWire ในตระกูลพีซีคือ วินโดวส์ XP ผู้ที่ต้องการจะใช้ FireWire บน PC ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีOSที่สนับสนุน IT และผู้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์หลายราย พัฒนาคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะเป็นชิปที่ใส่เพิ่มลงไปบนเมนบอร์ด แต่หากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่ มี OS วินโดวส์ XP ที่สนับสนุนการต่อเชื่อม Fire wire แต่ยังไม่มีพอร์ตต่อเชื่อม ก็สามารถหาซื้อการ์ด Fire wire Controller ซึ่งเป็นการ์ดที่มี อินเทอร์เฟซแบบ PCI มาติดตั้ง เพิ่มเติมได้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เข้ากับมาตรฐาน IEEE 1394 ที่จะสามารถหาได้ในอนาคต 
          • กล้องวิดีโอ , camcorder, VCR , กล้องดิจิตอล 
          • พรินเตอร์ สแกนเนอร์ โมเด็ม 
          • ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์เก็บ / สำรองข้อมูล