​AGP Slot (Accelerator Graphic Port)​             ​เป็นสล็อตที่มีไว้สำหรับติดตั้งการ์ดแสดงผล หรือการ์ดจอเท่านั้น สล็อตเอจีพีจะมีสีน้ำตาล ตำแหน่งจะอยู่ด้านบนของสล็อต พีซีไอ และอยู่ใกล้กับตำแหน่งของซ็อคเก็ตที่ติดตั้งซีพียู เหตุผลที่ใช้ติดตั้งเฉพาะการ์ดแสดงผล ก็เนื่องจากระบบบัสแบบ PCI ที่ใช้กันอยู่เดิมนั้น ไม่สามารถตอบสนองการใช้งาน ที่ต้องการความรวดเร็วในการแสดงผลสูงๆ อย่างเช่น เกมสามมิติ โปรแกรมกราฟิกประเภทสามมิติ ออกแบบ บัสแบบเอจีพี หรือสล็อตแบบเอจีพีรุ่นใหม่ จะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตๆ ง่ายคือ 2X 4X 8X และล่าสุด 16X และ Express Card ซึ่งเร็วกว่า AGP Slot มาก ตัวเลขยิ่งสูงมากยิ่งเร็วขึ้น
เป็น Slot ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน Graphics โดยเฉพาะ AGP ย่อมาจากAccelerated Graphics Port เริ่มพัฒนาตั้งแต่ AGP มาจนถึง AGP 8X ที่มีความเร็วสูงสุด 20 GB/s. เทียบกับ PCIที่มีความเร็วเพียง 66 MB/s. (เร็วกว่ากันประมาณ 300เท่า) , AGP แยกการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนคือ AGP Slot และAGP Card
AGP Slot คือส่วนที่เป็น Slot ติดตั้งอยู่บน Mainboard มี 6 แบบตามรูปAGP Card คือส่วนที่เป็น Card แบ่งใหญ่ๆ เป็น ชนิดดังรูป


 การใช้งาน AGP Card กับ AGP Slot