​จอยสติก (Joystick)​​


เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของรูปกราฟฟิกบนจอภาพมีลักษณะเป็นก้านหรือคานโผล่จากด้านบนของกล่องสามารถบิดไปในทิศทางต่างๆ ได้ ซึ่งขึ้นกับผู้ควบคุม  ขณะที่ก้านนี้บิดไปจะมี Potentionmeters 2 ตัวที่ทำงานอิสระกันอยู่ภายในอุปกรณ์นี้ถูกทำให้หมุนไปโดย Potentionmeter ตัวหนึ่งจะรับรู้การเคลื่อนที่ในแนวทิศเหนื่อ/ใต้ ส่วนอักตัวหนึ่งรับรู้การเคลื่อนที่ในแนวตะวันออก/ตะวันตก ฉะนั้นตำแหน่งที่เป็นไปแต่ล่ะตำแหน่งของจอยสติก  จะถูกแทนด้วยการผสมผสานของความต้านทานใน Potentionmeters โปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟฟิกสามารถจะตามร่องรอยทิศทางในตำแหน่งต่างๆ กันของก้านนี้ได้
            อย่างไรก็ดีสิ่งที่สนใจคือตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรูปภาพกราฟฟิกบนจอภาพนี้ จะมีทิศทางที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่อ่านได้จากจอยสติก ฉะนั้นการบิดก้านนี้จะให้ตำแหน่งทิศทางในแกน x-y ของการเคลื่อนที่รูปภาพกราฟฟิกบนหน้าจอ
            ดังนั้นหน้าที่ของจอยสติกเองแล้วจะให้สัญญาณทางไฟฟ้า 2 สัญญาณอิสระกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะรับรู้สัญญาณเหล่านี้และซอฟต์แวร์จะใช้สัญญาณเหล่านี้มาเขียนภาพออกไปฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วจอยสติกไม่ใช่อุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากแต่ได้ผลสะท้อนจากภาพบนจอทำให้ผู้ควบคุมสามารถจับทิศทางของภาพกราฟฟิกบนจอภาพได้ละเอียดโด​​ยใช้ความพยายามไม่มาก