​ข้อผิดพลาด 80040111 หรือ 80040154: คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Windows Live Messenger​


ข้อผิดพลาด 80040111 หรือ 80040154: คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Windows Live Messenger
                  คุณอาจไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Windows Live Messenger เนื่องจากไฟล์ DLL หรือตัวแยกวิเคราะห์ XML มีปัญหาในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนไฟล์ Msxml3.dll ใหม่ รอสักครู่แล้วลองลงชื่อเข้าใช้ Messenger อีกครั้ง
แสดงวิธีทำ
                  A : ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วกด ENTER
หรือใน Windows Vista ให้คลิก เริ่ม คลิกในช่อง เริ่มค้นหา แล้วพิมพ์ command prompt ใต้ โปรแกรมคลิกขวาที่ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
                  B : พิมพ์ %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll แล้วกด ENTER
                  C : พิมพ์ exit แล้วกด ENTER​​

2. ติดตั้งตัวแยกวิเคราะห์ XML รอสักครู่ แล้วลองลงชื่อเข้าใช้ Messenger อีกครั้ง
แสดงวิธีทำ
                  A : ไปที่ เว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลดตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft (ภาษาอังกฤษ)
                  B : ในส่วน msxml3.msi ให้คลิก ดาวน์โหลด แล้วเลือกบันทึกไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
                  C : ค้นหาไฟล์ Msxml3.msi ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์
                  D : ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

3. หากคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Messenger เริ่ม Messenger ใหม่ แล้วลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง​