​​โปรแกรม E-book I love Library ที่น่าใช้ที่สุด​


​โปรแกรม E-book I love Library ที่น่าใช้ที่สุด
        
        เป็นโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น จะสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟังก์ชั่นที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีก เช่น การคั่นหน้า, การทำสีเน้นข้อความ, การสร้างสารบัญเพื่อเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการ และยังสามารถเพิ่มวีดีทัศน์ หรือเสียง ในหนังสือได้อีกด้วย
        นอกจากจะนำเอาโปรแกรม I love Library ไปใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว โปรแกรม I love Library ยังสามารถนำเอาไปใช้ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อีก เช่น อัลบั้มภาพ และ แคทตาล็อกสินค้า ซึ่งจะทำให้สื่อที่ได้มีความน่าสนใจมากขึ้น จากความสามารถพิเศษต่างๆ ของโปรแกรม

จุดเด่นของ I love Library
        1.  มีแจกให้ใช้ฟรีใน Personal Edition  ​​
        2.  มีฟังค์ชั่นในการสกัดคำภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลจากข้อความในหน้าหนังสือได้
        3.  เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย เพียงผู้ใช้มีความรู้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น       
        4.  สามารถสร้างหนังสือได้หลายรูปแบบ หลายวิธี ทั้งแบบ Scan และที่เป็น File ใน Format ต่าง ๆ
        5.  สามารถแทรกภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ในหน้าหนังสือได้ 
        6.  สามารถสร้างหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว 
        7.  มี Edition ต่างๆ เพื่อรองรับรูปแบบของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
        8.  มีระบบหมวดหมู่ในการจัดเก็บหนังสือ ทำให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการเลือกอ่าน