​​WinSplit โปรแกรมสำหรับตัดแบ่งไฟล์ใหญ่ ๆ เพื่อการก็อปปี้ใส่แผ่นดิสก์เก็ต​


WinSplit โปรแกรมสำหรับตัดแบ่งไฟล์ใหญ่ ๆ เพื่อการก็อปปี้ใส่แผ่นดิสก์เก็ต

         คงจะต้องยอมรับว่า การโอนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยวิธีการ copy ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการนั้น เก็บใส่ไว้ใน แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ และนำไปใส่ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เป็นวิธีการที่สุดแสนจะสะดวก และง่ายที่สุด เพราะว่า ไม่จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์อื่น ๆ มาก และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ก็จะมี floppy disk drive อยู่แล้ว แต่ปัญหาที่พบกันมากคือ ขนาดของไฟล์ ที่ปัจจุบันนี้ อาจจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะ สามารถทำการ copy ไปใส่ไว้ในแผ่นดิสก์เพียงแผ่นเดียวได้ (แผ่นดิสก์แบบ 3.5 นิ้วในปัจจุบัน 1 แผ่น จะสามารถเก็บไฟล์ต่าง ๆ ได้ขนาด 1.44MB) ดังนั้น หากต้องการโอนย้ายข้อมูลที่มีขนาดเกินกว่า ที่แผ่นดิสก์ 1 แผ่น จะสามารถเก็บได้ จำเป็นจะต้องหาวิธีการมาช่วย และวิธีที่ง่าย ๆ ก็คือ ทำการตัดแบ่งไฟล์ข้อมูลนั้น ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ให้มีขนาดเล็กลง พอที่จะเก็บใส่ในแผ่นดิสก์ได้ จากนั้น จึงค่อยนำเอาไฟล์ข้อมูลที่ถูกตัดออกนี้ copy ไปใส่ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการ และทำการต่อไฟล์ที่ถูกแบ่ง เข้าด้วยกันใหม่ เท่านี้ก็สามารถโดนย้ายไฟล์ใหญ่ ๆ ได้แบบสะดวกแล้ว


         โปรแกรมที่จะนำมาแนะนำกันคือ
Winsplie เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ๆ ที่มีความสามารถในการตัดแบ่งไฟล์ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน โดยสามารถกำหนดว่า จะแบ่งออกเป็นกี่ชิ้น หรือแบ่งโดยการกำหนดขนาดของแต่ละไฟล์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง batch file สำหรับสั่งให้ทำการ ต่อไฟล์ ที่ถูกตัดแบ่งออกมานี้ ให้ทำการเชื่อมต่อกันใหม่ได้โดยง่ายดาย ลองดูวิธีการใช้งานง่าย ๆ กันครับ เริ่มจากหา ดาวน์โหลดโปรแกรม WinSplit มา และทำการ unzip เก็บไว้ก่อน จากนั้น ก็เริ่มการใช้งาน โดยจากตัวอย่างต่อไปนี้ จะสมมติว่า ต้องการแบ่งไฟล sdat4147.exe ที่มีขนาดเกือบ 5MB ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน เริ่มต้นจากการเรียกไฟล์ winsplit.exe

 


         หลังจากเรียกโปรแกรม จะได้หน้าตาของโปรแกรมตามภาพ ให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการจะตัดแบ่ง โดยกดที่ปุ่ม
Source File และเลือกไฟล์ที่ต้องการ หลังจากนั้น เลือกที่เก็บไฟล์ปลายทางโดยการกดที่ปุ่ม Target Dir ครับ

 
         ที่ช่อง Other Parameter ให้ทำการเลือกวิธีที่ต้องการตัดไฟล์ ว่าจะแบ่งขนาดอย่างไร เช่น แบ่งเป็นจำนวนชิ้น โดยเลือกที่ Pieces หรือหากต้องการแบ่งตามขนาดของไฟล์ ก็เลือกที่ Size ตามตัวอย่าง
 

         กำหนดจำนวนชิ้น หรือจำนวนขนาดของไฟล์ที่ต้องการแบ่ง และอย่าลืมเลือกช่อง
Generate Batch File? ด้วย เพื่อให้โปรแกรม ทำการสร้างไฟล์ ที่ใช้สำหรับการต่อไฟล์ข้อมูลเข้าด้วยกันด้วย จากนั้น ก็กดที่ปุ่ม Split ครับ
 

         มีเมนูยืนยันการตัดแบ่งไฟล์อีกครั้ง กดที่
Yes เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม


         หลังจากที่โปรแกรมทำงานเสร็จแล้ว ก็มีเมนูมาแจ้งเราว่าเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม
OK ได้เลย
 

         เมื่อทำการเปิดดูไฟล์ที่อยู่ในช่อง
Target Dir จะเห็นว่า มีไฟล์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ไฟล์ข้อมูลที่ทำการตัดแบ่ง แต่จะมีขนาดเท่าที่ต้องกำหนด และมีนามสกุลไฟล์ ลงท้ายด้วยตัวเลข 1 2 3 หรือ 4 ไปเรื่อย ๆ นี่คือไฟล์ข้อมูลของเราที่ถูกตัดแบ่งแล้ว และจะมีไฟล์ Join.bat เพิ่มขึ้นมา ไฟล์ Join.bat นี้ จะเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับการรวม ไฟล์ต่าง ๆ ที่ถูกแบ่งออกมาเข้าด้วยกันใหม่อีกครั้ง ดังนั้น การ copy ไฟล์ให้ทำการ copy ไฟล์ Join.bat รวมใส่แผ่นดิสก์ไปด้วยนะครับ
 
         วิธีการรวมไฟล์เข้าด้วยกัน หลังจากที่ได้ทำการ copy ทุกไฟล์ใส่แผ่นดิสก์และนำมาถ่ายลวใน เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งแล้ว ให้เรียกไฟล์ Join.bat โดยการดับเบิลคลิก เพื่อสั่งให้ทำการรวมไฟล์เหล่านี้เข้าด้วยกัน
 

         หลังจากเรียกไฟล์
Join.bat จะมีเมนูรอการยืนยัน การรวมไฟล์อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Enter เพื่อทำงานต่อไปครับ
 

         รอให้โปรแกรมทำงานสักพัก ก็จะได้หน้าตาตามภาพ เป็นอันว่า ไฟล์
sdat4140.exe ที่มีขนาดเกือบ 5MB สามารถย้ายไปอยู่ใน เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ โดยการแบ่งออกเป็นไฟล์เล็ก ๆ และก็อปปี้ใส่แผ่นดิสก์ เรียบร้อยแล้ว
 
ข้อมูลจาก : www.Com-th.net