sychost.exe - application error เจอแบบนี้ทำอย่างไร ?​​

​​


          หลายคนสงสัย มันชอบขึ้นมาตอนเปิดเครื่อง ไวรัส หรือเปล่า หรืออะไรนะ อธิบายสั่นๆง่ายๆ มันคือในส่วนของ startup (เปิดพร้อมเปิดเครื่อ) ซึ้งไฟล์ที่เป็น svchost.exe เป็นไวรัส เครื่องสั่งให้เปิด ไวรัสอาจสร้างไว้ให้เปิดมาพร้อมเครื่องในส่วนของ startup แต่เราอาจลบมันทิ้งไปแล้ว หรือ แอนตี้ไวรัส ลบไปแล้วมันเปิดมาไม่เจอไฟล์ svchost.exe ก็จะฟ้องว่า svchost.exe - application error ดังภาพที่เห็น ถามว่ามีผลอะไรไหม ไม่มีเลย แค่มันจะบอกทุกครั้งว่ามันหาไฟล์นี้ไม่เจอตอนเปิดเครื่องเท่านั้นเอง

วิธีเอา svchost.ext - application error ออก
          ไปที่ start > run พิมพ์ regedit แล้ว enter จากนั้นกด ctrl + f ค้นหานั้นเองให้ค้นหาเจ้า svchost.exe แล้วลบออกเป็นอันเสร็จที่มาจาก : http:// www.modify.in.th/Virus-trojan-spyware/svchostexe-application-error-id32.aspx


วิธีเอา svchost.ext - application error ออก

          ไปที่ start > run พิมพ์ regedit แล้ว enter จากนั้นกด ctrl + f ค้นหานั้นเองให้ค้นหาเจ้า svchost.exe แล้วลบออกเป็นอันเสร็จ
ที่มาจาก : http:// www.modify.in.th/Virus-trojan-spyware/svchostexe-application-error-id32.aspx