ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังม้าโทรจันที่มาพร้อมกับอีเมล์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย NEW!!​​​​
ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังม้าโทรจันที่มาพร้อมกับอีเมล์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยและกัมพูชา

 

กล่าวโดยทั่วไป

            ทีมงาน ThaiCERT ได้รับแจ้งเหตุการณ์ว่ามีการแพร่กระจายของม้าโทรจันแนบมาพร้อมกับอีเมล์ที่ มีหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในรูปแบบของ ลิงค์ หรือ URL สำหรับดาวน์โหลด โดยหัวเรื่องและเนื้อหาของอีเมล์นั้นกล่าวเชิญชวนให้เปิดชมวีดีโอเกี่ยวกับ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

รูปแบบการหลอกลวง

            ผู้ไม่ประสงค์ดีส่งอีเมล์จำนวนมหาศาลออกมา โดยมีหัวเรื่องและเนื้อหาว่าในเชิงความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงต่อสภาพจิตใจของคนไทย และส่งผลให้อาจตกเป็นเหยื่อได้ง่ายอีกด้วย ส่วนเนื้อหานั้นเป็นการเชื้อเชิญให้เหยื่อกดลิงค์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมล์ เพื่อเข้าไปชมวีดีโอการโจมตีดังกล่าว เมื่อเปิดเว็บไซต์แล้วจะพบการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถรับชมวีดีโอได้ จำเป็นต้องติดตั้งหรือปรับปรุงเวอร์ชันของโปรแกรมสำหรับชมวีดีโอเสียก่อน ซึ่งโปรแกรมที่ถูกแจกอยู่ในเว็บไซต์นั้นเป็นม้าโทรจันนั่นเอง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มีวีดีโอดังกล่าวอยู่จริงอีกด้วย


ตัวอย่างอีเมล์

 

ตัวอย่างเว็บไซต์


ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

            - เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากม้าโทรจันจะสร้างไฟล์และรีจิสทรีย์ ทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดได้

- มีการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด : เนื่องจากม้าโทรจันอาจทำการเปิดพอร์ตหรือส่งข้อมูลไปยังที่อื่น


วิธีแก้ไขและวิธีการป้องกัน

- ใช้ระมัดระวังในการเปิดอ่านอีเมล์ที่มีหัวเรื่องเชิญชวนให้เปิดอ่าน รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการเปิดไฟล์และลิงค์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมล์ด้วย

- ควรลบอีเมล์ที่น่าสงสัยว่ามีไวรัสแนบมา รวมทั้งอีเมล์ขยะและอีเมล์ลูกโซ่ทิ้งทันที

            - ห้ามรันไฟล์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่แนบมากับอี-เมล์ซึ่งมาจากบุคคลที่ไม่ รู้จักหรือไม่มั่นใจว่าผู้ส่งเป็นใครและไม่ทราบว่าไฟล์ดังกล่าวนั้นเป็นไฟล์ อะไร ตลอดจนไฟล์ที่ถูกส่งด้วยโปรแกรมสนทนา (Chat) ต่างๆ เช่น IRC, ICQ หรือ Pirch เป็นต้น

            - ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสเป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอ

            - ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงช่องโหว่ (patch) ของทุกซอฟต์แวร์อยู่เสมอ โดยเฉพาะเว็บบราวเซอร์ และระบบปฏิบัติการ ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่สุด

            Mozilla Firefox version 3.0.1
            IE 7.0

            - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องทำการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ

- ตั้งค่า security zone ของ Internet Explorer ให้เป็น high ดังคำแนะนำที่ http://www.thaicert.org/paper/virus/zone.php

- ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องอยู่เสมอ และเตรียมหาวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น

- ติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเกี่ยวกับไวรัสต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ThaiCERT อย่างสม่ำเสมอ

- สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสทั่วไปได้ในหัวข้อ วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์