​วิธีป้องกันการ auto run จากไดร์ฟ​
วิธีป้องกันการ auto run จากไดร์ฟ

จุดประสงค์
            - เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดใช้ Flash Drive- Handy Drive

วิธีการ
            - Click Start --> Run แล้วพิมพ์ gpedit.msc


            - จะเข้าสู่โปรแกรม Group Policy


            - คลิกที่ Administrative Templates
 
 

            - คลิกที่ี System
            - ดับเบิ้ลคลิกที่ Turn off Autoplay
            - จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา


            - คลิกตรง Enabled
            - เลือก All drives
            - เสร็จแล้วคลิก OK
            - จากนั้นให้ปิดหน้าต่างของโปรแกรม Group Policy ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
 

คำแนะนำ
            - การ disable การทำงานของไฟล์ autorun.inf เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันไวรัสที่ติดมากับ flash drive โดยเมื่อจะเปิดไฟลอย่าดับเบิ้ลคลิก ให้คลิกขวาและเลือก open เพื่อเปิดไฟล์