​​NOD32 Autorun Fix​NOD32 Autorun Fix


NOD32 Autorun Fix

วิธีการใช้งาน
NOD32 Autorun-Fix
        NOD32 Autorun-Fix มีไว้สำหรับกำจัดไวรัสจำพวก Autorun ซึ่งจะทำให้ ไม่สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไดร์ฟต่าง ๆได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เปิดเข้าไปยังไดร์ฟนั้นๆไม่ได้

วิธีใช้งาน
        1.
เมื่อคุณ download ลงมาแล้วจะได้รับไฟล์ NOD32 Autorun-Fix tools
        2.
ให้คุณทำการ double click ที่ไฟล์ NOD32 Autorun-Fix เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม
        3.
ให้คุณอ่านและทำความเข้าใจ License agreement แล้วกด I Agree
        4.
เมื่อถึงหน้าต่าง Choose Component จะมี 2 หัวข้อให้คุณเลือกคือ
         &nbnbsp;      -
Remove Autorun Script Trojan คือการกำจัดตัว File Virus Autorun ออกไป
                -
Remove Autorun.inf คือการกำจัดตัว Autorun ของไดร์ฟนั้นๆออกไป
                -
Scan and clean with NOD32 ทำการสแกนเครื่องของคุณด้วย NOD32 อีกครั้ง
        5.
จากข้อ 4 . แนะนำให้คุณเลือกทั้ง 3 ข้อครับแต่ถ้าคุณไม่มีโปรแกรม NOD32 ให้เลือกข้อ 1 และ 2 แล้วกด Do it now
        6. ทำการเลือกไดร์ฟที่ดับเบิ้ลคลิ๊กไม่ได้
7.