​​NOD32 RJump.A ,AdobeR Fix​
NOD32 RJump.A ,AdobeR Fix


 
NOD32 RJump.A ,AdobeR Fix

วิธีการใช้งาน NOD32 RJump.A-Fix tools 
          NOD32 RJump.A-Fix มีไว้สำหรับกำจัดเวิร์มที่ชื่อ RJump.A Worm ซึ่งอาการที่เกิดจากเวิร์มตัวนี้เช่น ดับเบิ้ลคลิกไดร์ฟไม่ได้ และมีการส่งเมลจำนวนมากออกจากเครื่องของคุณ และแพร่กระจายผ่านทาง Network หรือทาง
USB Drive

วิธีใช้งาน
1. เมื่อคุณ download ลงมาแล้วจะได้รับไฟล์ NOD32 RJump.A-Fix
2. ให้คุณทำการ double click ที่ไฟล์ NOD32 RJump.A-Fix เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม
3.
ให้คุณอ่านและทำความเข้าใจ License agreement แล้วกด I Agree
4. เมื่อถึงหน้าต่าง Choose Component จะมี 2 หัวข้อให้คุณเลือกคือ 

          - Remove RJump.A Worm คือการกำจัดตัวWin32/RJump.A Worm ออกไป 

          - Remove Autorun.inf คือการกำจัดตัว Autorun ของไดร์ฟนั้นๆออกไป 

          - Scan and clean with NOD32 ทำการสแกนเครื่องของคุณด้วย NOD32 อีกครั้ง

5. จากข้อ 4 . แนะนำให้คุณเลือกทั้ง 3 ข้อครับแต่ถ้าคุณไม่มีโปรแกรม NOD32 ให้เลือกข้อ 1 และ 2 แล้วกด Do it now

6. ทำการเลือกไดร์ฟที่ดับเบิ้ลคลิ๊กไม่ได้

7. จากนั้นให้คุณทำการ restart เครื่องของคุณ